football

ฟุตบอล กีฬาที่นิยมมากที่สุดระดับโลก

ประวัติฟุตบอล ปัจจุบันกีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่นิยมมากที่สุดในระดับโลก ซึ่งแต่ละประเทศจะให้ความสำคัญของกีฬาประเภทนี้เป็นอย่างมาก ซึ่งบอกได้เลยว่ากีฬาฟุตบอลบอกได้ถึงการพัฒนาของประเทศอกด้วย ซึ่งจะให้เกมการกีฬานั้นเองเข้ามาตัดสินบุคลากรในกระเทศว่ามีคุณภาพและมีแรงผลักดันที่จะพัฒนาในด้านต่างๆนั้นเอง ถึงแม้ทางสมาคมฟุตบอลของโลกฟุตบอลจะระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ห้ามฟุตบอลเกี่ยวข้องกับการเมืองการพัฒนา แต่นั้นก็หมายถึงเราได้ส่งตัวแทนของคนทั้งประเทศเข้าไปแข่งขันกับประเทศอื่นเพื่อพิสูจน์ว่านักกีฬาทีมชาติเราอยู่ในระดับไหนกันบ้าง เห็นเป็นเช่นนี้แล้วหลายๆประเทศจึงให้ความสำคัญและสนับสนุนฟุตบอลในประเทศของตนอย่างเต็มที่ ซึ่งประเทศไทยนั้นก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่อยากจะไปฟุตบอลในระดับโลกเพื่อพิสูจน์บุคลากรเราว่ามีคุณภาพไม่แพ้ใครในโลกเช่นกัน แต่ก่อนที่เราจะมาฝึกซ้อมฟุตบอลนั้นเราก็จะต้องผ่านขั้นตอนแรกของนักกีฬาระดับโลกเสียก่อนอย่างเช่นความเป็นมาของกีฬาประเภทนี้ ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร และใครเป็นคนคิดหรือมาจากประเทศไหน กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่ไม่สามารถบอกได้อย่างแน่ชัดว่าต้นกำเนิดหรือใครเป็นคนนำมาเล่นคนแรกในอดีต แต่ฟุตบอลสามารถพิสูจน์จากลายลักอักษรในประเทศฝรั่งเศสและประเทศอิตาลี ได้มีการละเล่นชนิดหนึ่งที่เรียกว่า “ซูเลอ”หรือจิโอโค เดล คาซิโอ ซึ่งมีลักษณะการเล่นที่คล้ายคลึงกับกีฬาฟุตบอลในปัจจุบันมากๆ โดยในยุคนั้นเรายังอาจจะไม่เรียกว่ากีฬาฟุตบอลก็เป็นได้ แต่ว่ามีการเล่นที่เหมือนกัน แต่ที่แน่นอนว่ากติกาในการเล่นไม่เหมือนกันอย่างแน่นอน ซึ่งการเล่นฟุตบอลในปัจจุบันนั้นมีกติกาเพื่อป้องกันอันตรายให้กับผู้เล่นและผู้ชมอย่างคลอบคลุม จึงทำให้กีฬานี้เป็นกีฬาอันดับ 1 ของโลกไปแล้ว วิวัฒนาการของฟุตบอลนั้นจึงค่อยๆขยายออกไปจนทำให้คนมากมายได้รู้จักกีฬาประเภทนี้และได้มารจัดการแข่งขันกันขึ้นโดยปี พ.ศ. 2393 กติกาของกีฬาประเภทนี้ได้ออกมาเป็นครั้งแรก ซึ่งอยู่ในเกมการแข่งขันในกรุงโรม โดยที่ William Alice คือผู้เริ่มวางกฎบังคับต่างๆ ของกีฬาฟุตบอล จากนั้นในปี พ.ศ. 2400 สโมสรฟุตบอลได้ก่อตั้งเป็นครั้งแรกที่เมืองเซนพัสด์ประเทศอังกฤษ และต่อมาในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2406 สโมสรฟุตบอล 11 แห่งได้มารวมกันที่กรุงลอนดอนเพื่อก่อตั้งสมาคมฟุตบอลขึ้น ซึ่งถือเป็นรากฐานในการกำเนิดสมาคมแห่งชาติ จนถึง 140 สมาคม และทำให้ผู้เล่นฟุตบอลต้องเล่นตามกฎและกติกาของสมาคมฟุตบอล จนทำให้ฟุตบอลได้รับความนิยมมากขึ้นกว่าเดิมและมีการเล่นขยายออกไปทั่วโลก […]